Jak připravit tisková data?

Jak připravit tisková data?

Jednotlivé produkty mají různé požadavky na přípravu tiskových dat. Vytvořili jsme pro Vás návody, jak vytvořit korektní tisková data pro každý produkt. Naleznete je v sekci Ke stažení.
Podklady je nutné dodat se správnými parametry. Je nutné držet se těchto parametrů, aby výsledný tisk letáků, vizitek a ostatních produktů odpovídal Vaší představě.
Níže jsou uvedeny parametry jednotlivých přijímaných datových souborů. Přijímáme přednostně formát PDF. 
Nepřijímáme otevřená data ve formátech  AI, INDD atd.. Data je nutno vždy vyexportovat do jednoho z níže uvedených formátů.
Formát PDF
  • Verze PDF 1.3 až PDF 1.6.,ideálně dle standardů PDF/X-3, PDF/X-1a, PDF/a nebo PDF/X-4.
  • Všechny fonty písma převedené na křivky. U písma prosíme nepoužívejte takzvanou bohatou černou ( 100% K + různé poměry CMY) pro texty používejte vždy barevnost 100% K, ostatní složky 0%
  • Pokud vytváříte projekt v Corel Draw a využíváte efekty výplně, průhlednosti, přechody, je ideální z projektu vyjmout veškeré texty, zbytek zrastrovat na 300 DPI v režimu CMYK a poté texty vložit zpět na vzniklý rastr. Starší verze Corelu do PDF v případě použití zmíněných efektů generují chyby, které se projeví až v konečném zpracování.
  • Rozměr PDF = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte PDF o větším rozměru s ořezovými značkami, nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu.
  • Pokud projekt obsahuje bitmapy, musí být v měřítku 1:1 v rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk (reklamní bannery) je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • Barevný režim CMYK.
  • Vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm. Neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm. Tento vzor je zpracován pro formát A5.
Nekontrolujeme obsahovou stránku projektů – pravopisné chyby atd.
Barevné modely RGB, PANTONE a jiné budou konvertovány na CMYK. Neneseme zodpovědnost za barevné odchylky způsobené tímto převodem.
Provozovatel nenese zodpovědnost za chyby tisku vzniklé nedodržením výše uvedených doporučení .

Rychlý kontakt